Уље млечног чкаља – ИП Белов А. В.

Уље млечног чкаља - ИП Белов А. В. Пролеће је и време је за детокс :) Мој најбољи детокс је 'шанк-пракшалана' (енг. shank prakshalana) удружена са чишћењем јетре. Ефекти су изванредни!!! Прилично ...